جشن میشه میریزیم توی خیابون اونجا رو کثیف میکنیم

عزا میشه نذری میدیم خیابونا رو کثیف میکنیم 

جشن های نیمه شعبان که بماند...

مراسم عزاداری و جشن ...کدوم ثواب

میریم وسیله میخریم اشغالا رو میریزیم توی خیابونا

اما تا حالا فکر کردین که این بیچاره ها چقدر کار سختی دارن

 که توی اب و هوای مختلف با اون وضع، کارهای مارو تمیز میکنن ؟

از حقوقشون چیزی نگم بهتره....